Als mijn vader
zijn vader niet kent
zijn naam niet weet

Ben ik dochter van
een ontwortelde familie

Nu wortelt mijn boom
in mijn gekozen naam

Zatarra Rafaël

Image as illustration by the poem: Roots-Wortels-Origin-Herkomst

Traan van de Zon

Het leven zingt,
badend in water dat langzaam verdampt

Het leven is rijk,
in de volheid van de warme Zon

De Zon huilt,
zodat het verdorde landschap
weer groen wordt

De Zon huilt,
voor een uitbundige oogst
in de herfst